kijkje in de keuken

Hieronder ziet u wat foto’s van het werk en onderzoek waar ik nu mee bezig ben.

masker project zwart en roze (3)

masker project zwart en roze (2)P1060416P1060415

masker project zwart en roze (8) masker project zwart en roze (1)   masker project zwart en roze (7)masker project zwart en roze (5) masker project zwart en roze (6)    P1060417 P1060418  P1060420

P1060421 P1060422P1060425  P1060423 P1060419

Het grootste schilderij is een doek van 100x150cm, daarbij zijn er 12 werken van 25x35cm op mdf.

Verantwoording voor deze stijl

Ik laat me inspireren door (oude) culturen die in harmonie leven met de natuur. Mijn interesse hierin is ontstaan uit analyse van mijn tekeningen. Al jaar en dag is een kenmerk van mijn werk ‘de kop’. Een gezicht, zo dacht ik altijd. Waarom teken ik toch altijd dat soort gezichten, wat betekent het? Na een periode van verdieping, daagde het me dat het niet altijd een gezicht is maar ook een masker. Een masker dat verbeelding geeft aan de ziel in plaats van het vleselijke uiterlijk.

Een Afrikaans masker kan een uitdrukking van het innerlijk zijn, of van iets goddelijks. Dit spreekt mij erg aan en staat in groot contrast met de rol van gezichtsbedekking in de westerse cultuur, die ten doel heeft de identiteit te verbergen.

Mijn schilderijen probeer ik te laden met energie. Ik experimenteer met het gebruik van bestaande symbolen en het combineren van beeldelementen. Door een bepaalde energie te ‘vangen’ probeer ik te verwijzen of contact te maken met een andere dimensie (wetenschappelijke benadering) of geestenwereld (spirituele benadering). Met beeldtaal wil ik mensen hun ziel raken in plaats van hun verstand.

Het besef dat ieder mens afstamt van één oermens (in Afrika) kan de wereld bevrijden van conflict. Wij zijn allemaal familie maar dat zijn we gaande weg vergeten. De verschillen die we in elkaar zien slaan nergens op. Met mijn kunst ben ik op zoek naar een universele beeldtaal die de oermens in ons allen aanspreekt. De oermens die in zijn medemens een neef en nicht ziet in plaats van een vreemde.

Style

I am inspired by (ancient) cultures that live in harmony with nature. My interest in this has arisen from analysis of my drawings. An important part of my work is ‘de kop’. A face, I always thought. Why do I always draw those kinds of faces, what does it mean? After a while, I figured it was not always a face but a mask. A mask that gives imagination to the soul instead of the fleshly appearance.

A mask can be used to hide the identity but in a more spiritual way it can express the inner self or the divine.

I try to load my paintings with energy. I experiment with the use of existing symbols and combining illustrations. By catching a certain energy, I try to refer to, or contact with, another dimension (scientific approach) or divine world (spiritual approach).

The realization that every human being descends from one primordial human (in Africa) can free the world from conflict. We forgot that we are all family. With my art I am exploring a universal imagery that appeals to the true soul in all of us.